නිෂ්පාදන

  • Glue Seal

    මැලියම් මුද්‍රාව

    පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව මැලියම් මුද්‍රාව තනි කැබැල්ලකට හෝ කැබලි දෙකකට සාදා ගත හැකිය. ඇලුමිනියම් සීල් ලයිනර් හි සීල් තැබීමේ ස්තරය මත උණුසුම් උණුකරන මැලියම් ආලේප කර ඇත. ප්‍රේරක මුද්‍රා යන්ත්‍රය හෝ විදුලි යකඩ මගින් උනුසුම් ක්‍රියාවලියෙන් පසුව, මැලියම් ස්ථරය කන්ටේනරයේ තොල් මත මුද්‍රා තබනු ලැබේ. මෙම වර්ගයේ ලයිනර් සියලු වර්ගවල ද්‍රව්‍ය බහාලුම් සඳහා ලබා ගත හැකිය., විශේෂයෙන් වීදුරු බහාලුම් සඳහා, නමුත් බලපෑම් ප්‍රේරක සීල් ලයිනර් වලට වඩා හොඳ නොවේ.